Az agyról

A viselkedésben bekövetkezett változások meghatározott agyi területek elváltozásait jelezhetik. Az alábbiakban szemléltetjük, hogyan működik az agy és milyen változások alakulnak ki Alzheimer-kórban. Az agy különböző területei meghatározott funkciókért felelősek. Az Alzheimer-kór tünetei mögött beazonosítható agyterületek elváltozásai állnak.

 

Limbikus rendszer (a hippocampus nélkül)

 • Az Alzheimer-kór korai stádiumában érintett.
 • Az emlékezettel és az érzelmekkel kapcsolatos funkciókért felel.
 • Részt vesz az agyféltekék közötti összeköttetés megteremtésében, képessé téve ezzel az agyat a viselkedés és az ezzel kapcsolatos emlékek és viselkedésminták összekapcsolására.
 • Kontrollálja az érzelmeket és az alapvető szükségleteket, mint például az alvás és az étkezés.

Változások:

 • Nehézségek a tárgyak megtalálásában
 • Gyanakvások
 • Ingerlékenység, depresszió vagy szorongás

 

A hippocampus és temporális lebeny (mint külön egység)

 • Hippocampus: itt kerülnek feldolgozásra a verbális és vizuális emlékek (a verbális emlékek, szavak, amelyeket összekapcsolunk azzal, amit olvasunk, mondunk, vagy hallunk; a vizuális memória segít felismerni tárgyakat, arcokat és a fontos tájékozódási pontokat jelentő helyeket).
 • Temporális lebeny: ez felelős a tanulásért és a rövid távú memóriáért.

Változások:

 • Nehézség a közeli múlt eseményeinek felidézésében.
 • A jelenben él és gondolkozik.
 • A szókészlet egy részének elvesztése.
 • Ismert arcok, tárgyak és helyek felismerésének hiánya.

 

Parietális lebeny

 • A cselekvések helyes sorrendjéért felel (mint pl. az öltözködés helyes sorrendje, eszközhasználat vagy a feladatok megfelelő sorrendben való elvégzése, például egy autó beindítása és a vezetés).
 • Felel a térbeli információkért (például a helyzetünk és egyéb tárgyak meghatározása a környezetünkben).

Változások:

A problémák nagyban függnek attól, hogy a jobb vagy bal agyfélteke károsodott-e.

 • Szavak helytelen használata.
 • Nehézség mások beszédének megértésében.
 • Nem helyzetnek megfelelő (inadekvát) megnyilvánulások.
 • Nehezített a gondolatok kifejezése írásban.
 • Bankszámlák kezelésének, illetve számlák kifizetésének nehézsége.
 • Könnyen eltéved.
 • Nehezebben öltözködik.
 • Egyensúlyzavar, járási nehézségek.

 

Frontális lebeny

 • A kezdeményezőkészségért, a tevékenységek megtervezéséért, megszervezéséért felel.
 • Felelős az ítélőképességért, szabályozza a viselkedést (például milyen viselkedésforma kívánatos egy adott helyzetben).
 • Fontos más emberek érzéseinek átérzésében (empátia), a saját reakciók következményeinek elemzésében (pl. mi lehet a hatásuk a másik emberre).

Változások:

 • Közömbösség, érdektelenség.
 • Felhagyás korábbi hobbikkal, kedvelt tevékenységekkel.
 • Az aktív életvitellel kapcsolatos igénye rohamosan csökken, képes elégedetten ücsörögni, és nem reagálni kívülről jövő ingerekre.
 • A társaságból való kivonulás.
 • Egy-egy cselekvéssel képtelen leállni, azt görcsösen ismétli.

 

Occipitális lebeny

A látásért felel, továbbá azért, hogy összekapcsoljuk a színeket, formákat, és mozgásokat, amelyek így jelentést kaphatnak. 

Változások:

Alzheimer-kór esetén a halántéklebeny érintettsége jellemzően nem közvetlen. Károsodhatnak viszont a látásért felelős területek, amelyek lehetővé teszik számunkra a látótér elemeinek összekapcsolását. Ezek a területek felelősek az érzékelési problémákért, mint például a térlátás vagy a mozgásértékelés csökkenése.