Figyelmeztető jelek

 

Tíz figyelmeztető jel

  1. A mindennapi életet érintő emlékezetkiesés, amely a napi dolgok elfelejtésén túl együtt jár az új információk befogadásának, megőrzésének a nehézségeivel.
  2. A mindennapi feladatok elvégzésének nehézsége: a rögzült, egy életen át rutinszerűen végzett folyamatok elfelejtése, mint például egy régóta ismert étel elkészítése vagy a napi öltözködés
  3. Nyelvi nehézségek: ez leginkább abban érhető tetten, hogy gyakran használt szavakat felejt el a beteg, vagy mondanivalójában a szövegbe nem illeszkedő szavakat használ.
  4. A térben és időben való tájékozódó képesség elvesztése: például az adott nap vagy a konkrét hét beazonosításának nehézsége, illetve egy-egy megszokott helyszín fel nem ismerése
  5. Az ítélőképesség elvesztése: ennek jelei lehetnek többek között a betegségtudat teljes hiánya vagy az időjárási viszonyokat figyelmen kívül hagyó, inadekvát öltözködés (pl. papucsban megy utcára hóesésben).
  6. Az absztrakt gondolkodás nehézségei: például nem tudja értelmezni a számológépen a számokat, vagy nem érti használatukat.
  7. Összetéveszt, összekever dolgokat, aminek következtében a tárgyak furcsa helyekre kerülhetnek: pl. a vasaló a hűtőszekrénybe, a karóra a cukortartóba.
  8. Változások a kedélyállapotban és a viselkedésben, amelyek a legeltérőbb hangulatok éles váltakozásában is megnyilvánulhatnak.
  9. Személyiségben bekövetkező változások, amelyek akár az üldöztetés és a fenyegetettség érzésével is együtt járhatnak.
  10. Teljes érdektelenség, a motiváció hiánya: a családdal, a barátokkal és a kedvenc tevékenységekkel szemben teljes érdektelenség alakulhat ki.

Ezen jelek esetében mindenképpen célszerű orvossal konzultálni.