Globális deteriorizációs skála

 

A szellemi hanyatlás meglétét vagy hiányát mérő tesztek alkalmazása mind a hazai, mind a nemzetközi vizsgálati protokollokban szerepel. A kognitív képességek vizsgálta során rutinszerűen általában négy tesztet használnak: Mini Mentál Teszt (MMSE, Mini Mental State Examination), az órarajzolási teszt, a Globális Deteriorizációs Skála (GDS, Global Deterioration Scale), valamint a Hachinski-féle ischaemiás skála. A fentieken kívül a vizsgálatot vezető szakember, az egyes részfunkciókat is mérő teszteket is javasolhat, többek között a szókincs, az epizódikus memória vagy a térbeli tájékozódó képesség felmérésére. 

 

GDS Klinikum Diagnózis
1 Nincs emlékezeti panasz vagy kimutatható tünet. Nincs hanyatlás
2

Szubjektív emlékezetre vonatkozó panaszok, leggyakrabban a következő területen:

 • elfelejti, hová tette a megszokott tárgyait
 • korábbról jól ismert nevek felejtése
Klinikai vizsgálattal objektív emlékezetcsökkenés nem mutatható ki.
Nincs objektív deficit a szociális működések terén. Tünetértékelése teljesen adekvát.
Korfüggő feledékenység
3

Korai, egyértelmű deficit.

Tünetek észlelhetők az alábbiak közül legalább egy területen:

 • Ismeretlen helyen utazva eltévedhet.
 • Munkatársai figyelnek fel gyengébb teljesítményére.
 • A szótalálás vagy személynév-felidézés zavara nyilvánvalóvá válik a közeli ismerősök számára.
 • Egy cikk vagy könyv elolvasása után viszonylag kevés dologra emlékszik vissza.
 • Bemutatkozás után a korábbinál nehezebben jegyzi meg az új ismerős nevét.
 • Értékes tárgyat elveszít vagy rossz helyre tesz.
 • Klinikai teszteléskor koncentrációzavar figyelhető meg.

A memóriazavar objektivitását csak részletes vizsgálattal lehet feltárni:

 • Teljesítménycsökkenés tapasztalható magas követelményt támasztó munkakörben vagy szociális helyzetben.
 • A tüneteket gyakran enyhe vagy mérsékelt intenzitású szorongás kíséri.
 • A betegségbelátás hiánya kezd megjelenni.
Enyhe kognitív hanyatlás
4

Klinikai vizsgálattal egyértelmű deficit tárható fel az alábbi területeken:

 • Az aktuális eseményekkel kapcsolatos ismeretanyag csökken, a közelmúltban történtekre hiányosan emlékszik.
 • Némi deficit jelentkezhet saját élettörténetére, kórelőzményére vonatkozóan.
 • Koncentrációzavar mutatható ki például sorozatos kivonásokkal vizsgálva (100-tól hetesével visszafelé számolás).
 • Csökkent képesség utazás, pénzügyek kézbentartása stb. terén.

Gyakori, hogy nincs működészavar a következő területeken:

 • Idő- és térbeli orientáció
 • Ismerős személyek és arcok felismerése
 • Közlekedés megszokott, ismerős helyeken
Komplex feladat végrehajtására képtelen. Az affektivitás elszegényedik, érzelmi élete elszürkül; a megmérettetést jelentő helyzetekben visszahúzódó magatartás jellemző.
A betegségtagadás domináns védekező mechanizmussá lép elő.
Mérsékelt kognitív hanyatlás
5

A beteg nem képes tovább teljesen egyedül élni, némi segítségre szorul.

 • A vizsgálati helyzetben nem emlékszik jelenlegi fontos adataira, például korábbi, elmúlt években érvényes lakcímeire vagy telefonszámaira, közeli családtagjai (például unokái) nevére, nem tudja megmondani, hová járt iskolába.
 • Gyakori az enyhe fokú időbeni (például dátum, a hét napja, évszak stb.) vagy térbeni dezorientáció.
 • Iskolázott személy számára gondot jelent, hogy 40-től négyesével visszafelé, vagy 20-tól kettesével visszafelé számoljon.
 • Ugyanakkor ebben a stádiumban több saját magára vagy másokra vonatkozó ismerete megmarad (pl. mindig tudja a saját nevét, házastársa és gyermekei nevét), képes bizonyos önellátási tevékenységekre (pl. nem igényel segítséget étkezésnél vagy WC-használatnál), de segítségre szorulhat az időjárásnak megfelelő öltözék kiválasztásánál.
Mérsékelten súlyos kognitív hanyatlás
6
 • Előfordul, hogy nem emlékszik az őt folyamatosan ellátó házastársa nevére.
 • Nincs tisztában a körülötte zajló eseményekkel, nem emlékszik a vele közelmúltban történtekre.
 • Bizonyos ismeretanyaga még megtartott lehet (például év, évszak).
 • Nehézséget jelenthet, hogy 10-től egyesével felfelé vagy visszafelé számoljon.
 • Némi segítségre szorulhat a mindennapi életműködések terén:
  • Inkontinenssé válhat.
  • A közlekedéshez segítségre lehet szüksége, de ismerős helyekre még nehézség nélkül eljuthat.
 • Mindig tudja a nevét.
 • Gyakran továbbra is képes megkülönböztetni ismerősöket az ismeretlenektől.
 • Magatartásában vagy affektivitásában változás következhet be:
  • Pszichotikus tünetek befolyásolhatják magatartását, például azzal vádolhatja háztastársát, hogy becsapja, illetve elképzelt személyekkel vagy a saját tükörképével beszélget.
  • Kényszeres tünet jelentkezhet, például folyamatosan tisztálkodik.
  • Szorongásos tünetek, agitáció vagy agresszivitás léphet fel.
 • Kognitív abulia: akaratereje elvész, például azért, mert gondolkodása nem tartja meg annyi ideig a célképzetet, amennyi a célirányos cselekedet befejezéséhez szükséges lenne.
Súlyos kongitív hanyatlás
7
 • Minden verbális tevékenység elvész ebben a stádiumban:
  • a stádium kezdetén egyes szavakat és kifejezéseket mond ugyan, de beszéde nagyon körülményes,
  • végül beszéd már nincsen, csak elemi hangadás.
 • Inkontinens, WC-használathoz és étkezéshez segítség szükséges.
 • Alapvető pszichomotoros képességeit is elveszíti (például a járás terén).
 • Az agy többé már nem képes a test vezérlésére.
 • A generalizált működészavarra utaló és corticalis neurológiai jelek és tünetek gyakoriak.
 

 

A Pszichiátriai Szakmai Kollégium szakmai protokollja alapján.